Центар за одржлив развој на заедницата Дебар, на 16 февруари (четврток) 2023 година од 12:00-15:30 часот. Ќе организира

 ДОБРОВОЛНА ЕКОЛОШКА АКЦИЈА

Целта на активноста е да се подигне еколошката јавна свест кај граѓаните на Дебар за важноста од заштита на животната средина, и чистење на една локација од отпад.

 Во оваа акција ќе се чисти локацијата на патот „Елиот Енгел“ околу Дебарското езеро.

 Ги повикуваме заинтересираните граѓани да учествуваат во еколошката акција!

Вашето учество можете да го потврдите на е-пошта contact@cscd.org.mk или преку социјалните мрежи на настанот на FACEBOOK

 Еколошката акција е дел од проектот Еко Дрон Патрола, кој го спроведува Центарот за одржлив развој на заедницата од Дибра, а финансиран од Американската амбасада.

Со почит

Центар за одржлив развој на заедницата, Дебар

070306652