Во  рамките на 10 годишнинатана на соработката  помеѓу граѓанското здружение CSCD Дебар  и општина ИФС  од Франција како и  посетата  на децата од францускиот град ИФС  на  своите врсници од нашиот град, на 24 јули 2019 беше отворена и изложба на фотографии на тема борба против стереотипите под наслов ,,Разни патишта еднакви идеи,,

Изложбата  се реализира во просториите на Стариот Амам  во центарот на градот.

Ви изложбата учествуваа и неколку автори на сликите  деца  од Република Франција кои престојуваа во Дебар.

На отврањето на изложбата присуствона советникот во општината Фуат Спахиу и секретарот Или Мирзо како и аташето за врски од Француската амбасада г-ѓа Julie MARAVAL.