Младинска Размена Дебар ИФС  2019

од 18 до 24 Јули 2019 во Дебар се реализира Младинска размена на Млади од Ифс и од Дебар