Награден конкурс за слики
РАЗЛИЧНИ УЛИЦИ, НО СЛИЧНИ ИДЕИ

Здружението ЦОРЗ, во рамките на соработката помеѓу младите од градот Дебар и градот ИФС во Франција, објави конкурс за секојдневна фотографија во Дебар.
Авторите на фотографијата, преку фотографиите, ќе се изразат себеси, како преку фокусот на фотопаратите го доживуваат животот и улиците на градот.
20 фотографии ќе бидат изложени во галеријата во градот на ИФС во прослава на јубилејот:
10 години соработка со Дебар.
Сите заинтересирани можат да учествуваат во натпреварот.
Секој учесник кој ќе биде дел од изложбата ќе добие сертификат за чест, а потоа на крајот, најдобрите фотографии ќе бидат наградени.
Конкурсот е отворен до 3 март 2019 година.
За подетални информации и достава на сликите на следните електронски адреси:
zogaduka@gmail.com, contact@cscd.org.mk