Центар за Одржлив Развој на Заедницата-Дебар во соработка со Француската Aмабасада во Република Северна Македонија во рамките на проектот
,,Промоција и грижа за природните туристички Капацитети во Дебар” 
објавува награден конкурс во две области:
1 Фотографии за промоција на природните ресурси на Дебар 
Критериуми за изработка на пројектот (изведување на работите)
1.1.1 За туристичкото место треба да има 4 слики со добра резолуција 
1.1.2 Сликите треба да бидат оригинални 
1.1.3 Прикачете дадотека со текст со име на страницата, опис на локација со три реченици и координатите во Google.
2 Историски приказни поврзани со Туристичката локација 
Критериуми за приказните
2.1 Приказнат треба да имаат најмалку 300 букви
2.2 Со Приказната да се прикачат информации со опис на локацијата со три реченици и координатите во Google.

КОНКУРСОТ КЕ БИДЕ ОТВОРЕН ДО 30.07.2019
Фотографиите и текстот треба да бидат испратени по е-пошта до contact@cscd.org.mk .
За подетални информации ве молими обратет се преку контакт тел
046-835-106 или на е-пошта contact@cscd.org.mk.

Комисија за конкуренција
ЦОРЗ (CSCD)
ДЕБАР