Работилница со учемниците и месната заедница во село Косоврасти

Центар за одржлив развој на заедницата Дебар на 17 декември 2019 година во Село Косоврасти одржа работилница со Ученици и средба со месната заедница и директни средби со жителите на селото.

Целта на работилницата е да се подигне јавната свест за управување со отпадот.

на секое семејство е поделено по 10 најлонски вреки од 200л за да во нив го соберат домаќинскиот отпад со цел од 25 декември да се почнува инцијативата , Собирање на домаќинскиот отпад од станата на ЈКП Стандард .

Следната активност ќе биде на 25 декември кога во сред село ќе се паркира камионот за отпад и селаните отпадот нема да го носат на диви депонии и на радика туку во камионот за отпад кој ќе го транспортира до градската депонија.