Центар за одржлив равој на Заедницата Дебар (CSCD) во партнерство со Месната Заедница на село Косовсти, општина Дебар, ОУ „Ристе Ристески„ и ЈКП Стандард ги поканува жителите на село косоврасти на ден 25,12,2019 (среда) од 10 до 12 часот да ни се придружат во инцијативата за собирање на домашниот отпад во камионот на ЈКП Стандард,за транспорт до градската Депонија.
Се покануват сите семејства домашниот отпад да го достават до камионот за собирање на отпад кој ќе бид елоциран во овој термин во сред селото, кај мостот.

Оваа иницијатива во наредниот период ќе стане пракса затоа се молат жителите на овој регион за совесност и соработка со што ќе делуваме процесот на почиста животна средина.
ДА ЈА ПОДИГНИМЕ СВЕСТА, ДА НЕ ЈА ЗАГАДУВАМЕ РАДИКА И ДЕБАРСКОТО ЕЗЕРО.

Со почит
CSCD и партнерите
#CivicaMobilitas