trofta

Покана за настан

 

Јавна Трибина

 

СТОП за концесија за економски риболов

 

Почитувани,

 

Здружението Центар за одржлив развој на заедницата Дебар, во соработка со Спортското риболовно друштво Трофта од Дебар  ве поканува на Јавна трибина на тема:

 

СТОП за концесија за економски риболов

 

Трибината ќе се одржи на 27 Март 2018 година (вторник) со почеток во 12.00 часот во

Центарот за Култура Дебар (канцелариите на CSCD).

 

На трибината ќе учествуваат преставници на Општината Дебар, преставници на локалното јавно претпријатије, преставници од Граѓански организации и граѓански активисти.

 

Активноста е дел од проектот: Координација и соработка меѓу граѓанските здруженија на животната средина со општините од југозападен плански регион на Р.  Македонија

 

Здружението Центар за одржлив развој на заедницата Дебар (CSCD) од месец Септември 2017  до август 2018,  година во Дебар, Центар Жупа, Струга и Вевчани од Југозападен плански регион  го спроведува проектот Координација и соработка меѓу граѓанските здруженија на животната средина со општините од Југозападен плански регион на   Република Македонија. Проектот е финансиран од Програмата за мали грантови (ПМГ) на Глобалниот еколошки фонд (ГЕФ).

Дневниот ред на јавната трибина во прилог.

Контакт: Шуип Марку, Проектен координатор

E- пошта: contact@cscd.org.mk

Тел: 070306652

 

ДНЕВЕН РЕД

Јавна Трибина:

 

СТОП за концесија за економски риболов

Датум: 27,03.2018

Место: Дебар, „Центар за Култура„

11.30 – 12.00    Пристигнување на учесниците

12.00 -12.05      Отварање на трибината, целите на трибината,

Модератор Гоце Љубиновски  (ЦОРЗ-Дебар)

12.05- 12.20      Презентирање на проектот,

Шуип Марку – Координатор на проектот (ЦОРЗ-Дебар)

12.20 – 12.30    Моменталната состојба со езерото, концесијат и можностите

Дритан Боцку  Спортското риболовно друштво Трофта

12.30 – 12.45    Кафе пауза

12.45 – 13.30     Панел сесија

Предлог активности за апликација за концесија

 

13.30- 14.00     Презенетација на идеите за превземење мерки за  заштита на

Рибниот фонд на езеро Дебар и реката Радика.

14.00 – 14.30     Дискусија околу идеите и заклучоци

14.30                  Затварање на настанот, закуска