ЈАВНА ТРИБИНА

УПРАВУВАЊЕТО СО ОТПАДОТ ВО ЦЕЛА ОПШТИНА ГЛАВНИОТ ПРЕДИЗВИК НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Почитувани,

 

Здружението Центар за одржлив развој на заедницата од Дебар, ве поканува на Јавна трибина на тема:

УПРАВУВАЊЕТО СО ОТПАДОТ ВО ЦЕЛА ОПШТИНА ГЛАВНИОТ ПРЕДИЗВИК НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Трибината ќе се одржи на 25 Април 2018 година (Среда) со почеток во 10.30 часот Во зградата на општина Центар Жупа

На трибината ќе учествуваат преставници на Општина Центар Жупа, преставници од Јавното комунално претпријатие и месни заедници, претставници од Граѓански организации и граѓански активисти.

 

Активноста е дел од проектот: Координација и соработка меѓу граѓанските здруженија на животната средина со општините од југозападен плански регион на Р. Македонија

 

Здружението Центар за одржлив развој на заедницата Дебар (CSCD) од месец Септември 2017 до август 2018, година во Дебар и околните општини од Југозападен плански регион го спроведува проектот Координација и соработка меѓу граѓанските здруженија на животната средина со општините од Југозападен плански регион на Република Македонија. Проектот е финансиран од Програмата за мали грантови (ПМГ) на Глобалниот еколошки фонд (ГЕФ).