Центарот за обука на Центар за Одржлив Развој на Заедницата Дебар нуди низа обуки за Здруженија на граѓани, приватни компании, локални институции.

 

 

 

 

Списокот на обуки кои ги нуди ЦОРЗ:

  • Стратешко планирање
  • Изработка на функционална анализа
  • Подготовка на проектна апликација
  • Изработка на акти за внатрешна организација и систематизација на работни места
  • Изработка на Годишни планови за вработување
  • Обуки за Годишни планови за вработување, систематизации и HRMIS системот.
  • Управување со проектен циклус
  • Тимска работа

За реализација на обуките  ЦОРЗ ги ангажиа нај еминентните обучувачи и  користи експертиза на еминентни експерти од соодветните области

 

За информации повелете на следните контакти

tel. 0468351.6

070306651

070306652

070972070

contact@cscd.org.mk