сем

На 9 декември (среда) за стафот на здружението и конституентите се организира еднодневна обука на тема „Административно работење“. На обуката учествуваа членовите на здружението, преставници на  три партнерски здруженија, преставници на три приватни компании. Во обуката своите искуства ги претставија и преставници од администрацијата на Основниот суд Дебар.