alda

ПОКАНА

 

Настан по повод Денови на Франкофонијата

 

Почитувани,

 

Здружението Центар за одржлив развој на заедницата Дебар, како член на Европската асоцијација за локална демократија АЛДА, секоја година реализира Денови на Франкофонијата, со разни активности за промовирање на француската култура.

 

На 22 март 2018 година (четврток)  од 11-13 часот, во Центарот за Култура Во дебар ќе одржуваме настан за заблежување на денот на франкофонијата.

Во настанот во соработка со проферорите наа Уметност и Француски јазик од основновното училиште Пенестија  ќе се реализират следните активности:

 

– Ликовна работилница „Парис престолнината на светската Култура„

– Рецитал на француски песни

– Изложба на слики од посетите на младите од Здружението  во Франција

 

 

Со почит

 Шуип Марку,

Програмски раководител

Здружението Центар за одржлив развој на заедницата Дебар

E- пошта: contact@cscd.org.mk

Тел: 070306652