Aksion për shënimin e ditës botërore të volunterizmit

 Me rastin e ditës botërore të Volunterizmit, shoqata organizoi aksion për mbrojtjen e pemëve në bulevardin "Iliria", lyerjen me gleqere, ...
Read More

U mbajt trajnim në temën “Përdorimi i sigurt dhe mbrojtja e privatësisë në internet”

Më 18 dhe 19 nëntor, në hotelin “Drim” në Strugë u mbajt trajnim dyditor për nxënësit e shkollave fillore dhe ...
Read More

Balkan Klub

Qendra për Zhvillimin e Burimeve Civile së bashku me Këshilli Kombëtar Rinor Zviceran (SYNC) organizuan konferencën Balkan Klub e cila ...
Read More

Punetori “Qëndrueshmëria financiare e OJQ-ve në bashkëpunim me sektorin e biznesit”

Ftesë për takim me OJQ aktive në aktivitete për gjenerimin e të ardhurave   Fondacioni DAUTI  dhe Oda Ekonomike e ...
Read More

Situata me papunësinë e të rinjve në Dibër, kuadrot deficitare dhe suficitare e të rinjve, problemet dhe sfidat

,, Situata me papunësinë e të rinjve në Dibër, kuadrot deficitare dhe suficitare e të rinjve, problemet dhe sfidat “   ...
Read More

Shfaqja teatrore “Mërmëritja e Antigonës” në skenat franceze

"Mërmëritja e Antigonës" e realizuar prej nxënësve të gjimnazit të Dibrës dhe nxënës të shkollës së mesme nga qyteti If ...
Read More

Ti ruajmë lumenjtë ballkanik – Stop ndertimit të hidrocentraleve!

Ekipi i Zemrës së kaltër të Evropës dhe partnerët lokal nga Dibra dhe Reka organizuan një ngjarje  me datë 4 ...
Read More

Promovim i publikimit „ Metodologjia për ndarjen e mjeteve për shoqatat dhe fondacionet nga buxhetet komunale “

Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të komunitetit nga Dibra, organizon promovimin e publikimit  „ Metodologjia për ndarjen e mjeteve për ...
Read More

Përmirsimi i shërbimeve të kompanive ndaj konsumatorëve – EVN faturat edhe në gjuhën Shqipe

Qytetarë të nderuar dibranë! CSCD ka ndërmarë inicijativë për përmirsimin e shërbimeve të kompanive ndaj konsumatorëve. Fillojmë me EVN. Pasi ...
Read More

Fëmijët Dibranë në Fshatin e fëmijëve në Trogen të Zvicrës

Shoqata Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të komunitetit në bashkëpunim me Koalicionin rinor Sega , ka përcjellur  7 Nxënës dhe ...
Read More

Tryezë e rumbullakët me temë: „Shfrytëzim i sigurtë dhe mbrojtja e privatësisë në internet“.

Shoqata Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të Komunitetit Dibër, me datë 5 tetor(e mërkurë) 2016, në   hotel „LEON“, Dibër organizoi ...
Read More

CSCD ne bashkëpunim me Ambasadën e Francës mban Kurs për gjuhën Frënge për fëmijë

Shoqata CSCD në bashkëpunim me Ambasadën e Francës mban Kurs për gjuhën Frënge për fëmijë. Ky është viti i katërt që ...
Read More

CIVICAMOBILITAS5109_99135218105_7438839_n

fondacija1