Vizite ne France

Këtë javë jemi në vizitë studimore në komunën e binjakëzuar IF’s të Francës e cila gjindet në krahinën e Normandisë ...

Konferenca me temë: “Ndihmojmë vetëprodhuesit e energjisë diellore në Ballkanin Perëndimor”

Në datën 20 tetor 2023 zhvilloi punimet organizuar nga Universiteti “Fan S. Noli” në bashkëpunim me organizatën “Miq të Korçës” ...

Trajnimi I (moduli II) mbi Ndryshimet Klimatike

Me datë 11 dhe 12 Nëntor në Hotel Mirage, Strugë u mbajt. Qëllimi I këtyre trajnimeve është ngritja e vetëdijes ...

Partneriteti publiko-privat

Sot në Hotel Banjat e Dibrës - Capa Banjisht, Shoqata Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të Komunitetit – Dibër, në ...

Takimi i parë i Partnerëve Strategjik për mirë-menaxhimin e masivit malor Sharr-Korab

, Zona e Mbrojtur , më e madhe në Evropë, e shtrirë në Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe Shqipëri. Takimi ...

THIRRJE PËR RRJETËZIM

  Shoqata Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të Komunitetit të Dibër (QZHQK), si përfituese e grantit institucional në kuadër të ...

AKSION EKOLOGJIK

AKSION EKOLOGJIK  Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm  të Komunitetit Dibër, më 16 shkurt (e enjte) 2023 nga ora 12:00-15:30. Do ...

Dibra ON ne apple store

Aplikacioni në apple store, tani më ju që keni iphone dhe ipad mund ta instaloni në aparatet tuaja. Se shpejti ...

Prezentimi i aplikacionit telefonik Dibra ON

Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të komunitetit – Dibër (CSCD) më datë 26.01.2023 në hapësirat e qendrës të Kulturës Dibër ...

RISI Aplikacion telefoni per komunikim te drejperdrejt me komunen e Dibres

www.dibraon.com.mk se shpejti...... Aplikacion telefoni per komunikim te drejperdrejt me komunen e Dibres, per ti paraqitur problemet lidhur me ujesjellesin, ...

 

 

CIVICAMOBILITAS5109_99135218105_7438839_n