%d0%b0%d0%b0

НАГРАДЕН КОНКУРС

Центарот за одржлив развој на заедницата – Дебар, во соработка со француската амбасада во република македонија во рамките на проектот

“СЛОБОДНА ЗОНА- СТОП НА ДИСКРИМИНАЦИЈАТА,,  објавува награден конкурс за трудови во две области:

  1. ЕСЕJ НА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК СО МОТИВИ ОД СОЖИВОТОТ, ТОЛЕРАНЦИЈАТА И ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈАТА

Критериумите  за трудовите кои ќе се доставуваат:

  • Работните трудови треба да содржaт најповеќе од 150 – 200 зборови
  • Преку доставените трудови треба да се даде порака која треба да биде поврзана со соживотот, толеранцијата и против дискриминацијата во средината во која учениците живеат.

 

  1. ЦРТАНИ ТРУДОВИ СО МОТИВИ ОД СОЖИВОТОТ, ТОЛЕРАНЦИЈАТА И ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈАТА

Критериумит за трудовите кои ќе се доставуваат:

  • Трудот треба да содржи мотиви кои се поврзани со француската држава
  • Цртаниот труд треба да содржи и порака на француски јазик во согласност со споменатите мотиви: соживотот, толеранцијата и против дискриминацијата

 

КОНКУРСОТ ЌЕ БИДЕ ОТВОРЕН ДО ДЕН  26.11.2016 ГОДИНА, ОД ДОСТАВЕНИТЕ ТРУДОВИ ЌЕ БИДАТ НАГРАДЕНИ  5 НАЈДОБРИ ТРУДОВИ ОД ДВЕТЕ ОБЛАСТИ ( ЕСЕИ И ЦРТЕЖИ)

  • ТРУДОВИТЕ ЗА ТОЧКАТА ЕСЕJ НА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК , ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВУВААТ ДО НАСТАВНИЦИТЕ ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
  • ТРУДОВИТЕ ЗА ТОЧКАТА ЦРТЕЖИ , ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВУВААТ ДО НАСТАВНИЦИТЕ ПО ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

За подетални информации јавете се на тел 046835106 или е-маил: contact@cscd.org.mk

Комисијата за конкурси при

ЦОРЗ   (CSCD )

Дебар