Të nderuar qytetarë!

Qendra për Zhvillimin të Qëndrueshëm të Komunitetit në Dibër ne bashkepunim me komunat Diber, Qender Zhupe dhe Mavrvoe e Rostushe ne kuader te projektit ,,Aktivizohu – Vendosni se ku komuna do ti shpenzojë paratë tuaja”, ju lusë që të merrni pjesë aktive ne sjelljen e vendimeve ne komunen tuaj. ne kete ankete do ti zgjedhni prioritetet e juaja sipas gjendjes momentale në lagjen tuaj gjegjësisht në komunën tuaj në sferat e infrastrukturës, mjedisit jetësor dhe kulturës.

Duke klikuar   ketu  

Propozo prioritet per punet qo do te beje komuna juaj vitin e ardhshem,

duke klikuar edhe ne fotografine me poshte