The “Challenge”

Shtatë pjesmarës nga Maqedonia, të dërguar nga CSCD morrën pjesë në një shkëmbim të rijsh nëntë ditor të organizuar nga […]