Aktivitetet

January 2024

Vizite ne France

Këtë javë jemi në vizitë studimore në komunën e binjakëzuar IF’s të Francës e cila gjindet në krahinën e Normandisë. […]

Konferenca me temë: “Ndihmojmë vetëprodhuesit e energjisë diellore në Ballkanin Perëndimor”

Në datën 20 tetor 2023 zhvilloi punimet organizuar nga Universiteti “Fan S. Noli” në bashkëpunim me organizatën “Miq të […]

Trajnimi I (moduli II) mbi Ndryshimet Klimatike

Me datë 11 dhe 12 Nëntor në Hotel Mirage, Strugë u mbajt.

Qëllimi I këtyre trajnimeve është ngritja e vetëdijes dhe […]

Partneriteti publiko-privat

Sot në Hotel Banjat e Dibrës – Capa Banjisht,

Shoqata Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të Komunitetit – Dibër, në kuadër […]

Takimi i parë i Partnerëve Strategjik për mirë-menaxhimin e masivit malor Sharr-Korab

, Zona e Mbrojtur , më e madhe në Evropë, e shtrirë në Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe Shqipëri.
Takimi ishte […]

May 2023

THIRRJE PËR RRJETËZIM

 

Shoqata Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të Komunitetit të Dibër (QZHQK), si përfituese e grantit institucional në kuadër të Projektit […]

February 2023

AKSION EKOLOGJIK

AKSION EKOLOGJIK

 Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm  të Komunitetit Dibër, më 16 shkurt (e enjte) 2023 nga ora 12:00-15:30. Do të […]

Dibra ON ne apple store

Aplikacioni në apple store, tani më ju që keni iphone dhe ipad mund ta instaloni në aparatet tuaja.
Se shpejti edhe […]

January 2023

Prezentimi i aplikacionit telefonik Dibra ON

Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të komunitetit – Dibër (CSCD) më datë 26.01.2023 në hapësirat e qendrës të Kulturës Dibër […]

RISI Aplikacion telefoni per komunikim te drejperdrejt me komunen e Dibres

www.dibraon.com.mk

se shpejti……

Aplikacion telefoni per komunikim te drejperdrejt me komunen e Dibres, per ti paraqitur problemet lidhur me ujesjellesin, kanalizimet, infrastrukturen, […]