Aplikacioni në apple store, tani më ju që keni iphone dhe ipad mund ta instaloni në aparatet tuaja.
Se shpejti edhe për android në google store
https://apps.apple.comgb/app/dibraon/id16653843
Aktivitetetjanëpjesë e projektit “Mbështetjepër reformat zgjedhore” tëqeverisësëZvicrës, zbatuarngaFondacioniNdërkombëtarpërSistemetZgjedhore (IFES). Qëndrimetdhepërmbajtja e shprehurnëkëtoaktivitetenuk i pasqyrojnëdomosdoshmërishtqëndrimet e donatorit, projektit apo realizuesit. #CHinMK