Shoqata CS

CD  së bashku me volonterët e Korpusit të paqës Flynn Pollard dhe Chelsey Sebetich organizojnë punëtori e cila do të zgjasë 4 muaj për shoqatat e Dibrës.

Gjatë klëtyre punëtorive shoqatat e Dibrës do të krijojnë planet e tyre strategjike afatgjate.

Në proces marin pjesë:

1.Qendra pë Zhvillim të Qëndrueshëm të Komunitetit

2.Shoqata Humanitare Drita

3. Radika – De

4. SHHR  Hëna

5. Shoqata e Peshkatarëve sportiv Trofta

6. Shoqata për art dhe Kulturë ARTI KULT