Sot me date 23.03.2016, Qendra për zhvillim të qëndrueshëm të komunitetit – Dibër ( CSCD ), në kuadër të realizimit të aktiviteteve të saja programore organizon tribunë në temën ,, Situata me papunësinë e të rinjve në Dibër, kuadrot deficitare dhe suficitare e të rinjve, problemet dhe sfidat “, në këtë tribunë pjesmarrës ishin përfaqësues të sektorit të biznesit në qytet, si edhe përfaqësues të pushtetit lokal dhe sektorit civil. Tribuna u mbajt në hapësirat e komunës në Dibër me fillim në ora 12.

Temat që u hapën gjat zhvilliti të tribunës ishin mjaf me rëndësi dhe shum aktuale për qytetin e Diëres. Gjatë debatimit u fol shum edhe për zanatet e vjetra te Dibranëve të cilat nuk kultivohen nga të rinjte. Gjithashtu u fol edhe për menyrën e krijimit të vendeve të reja te punës. Në tribune ishin të pranishëm përfaqesues nga sektori I biznesit, I cili luan një rol të madh kohëve të fundit në punsimin e të rinjëve.

Tribuna u përbyll me sukses dhe me shpresë që sadopak të ndryshojë situatën e të rinjëve të pa punë ne Dibër.

12887305_10154198835367867_1670266251_o