,, Situata me papunësinë e të rinjve në Dibër, kuadrot deficitare dhe suficitare e të rinjve, problemet dhe sfidat “

     THIRRJE

Të nderuar;

Qendra për zhvillim të qëndrueshëm të komunitetit – Dibër ( CSCD – Dibër), në kuadër të realizimit të aktiviteteve të saja programore organizon tribunë në temën ,, Situata me papunësinë e të rinjve në Dibër, kuadrot deficitare dhe suficitare e të rinjve, problemet dhe sfidat “, në tribunë pjesmarrës do të janë përfaqësues të sektorit të biznesit në qytet, si edhe përfaqësues të pushtetit lokal dhe sektorit civil. Tribuna do të mbahet në hapësirat e komunës në Dibër ( kati i parë ) më datë 23.03.2016 ( e mërkurë) me fillim në ora 12

Ju lutemi për shkak të numrit të kufizuar të pjesmarrësve, pjesmarrjen e juaj të konfirmoni në numrat telefonik 070/306-651 dhe 070/306-652

Me respekt

CSCD – Dibër

18.03.2016 Dibër

Agjenda

12:00-12:10 Hapja e tribunës – Moderator,

z. Shuip Marku

12:10-12-30 Prezentim i analizës për gjendjen me kuadrot e kualifikuara në komunën e Dibrës, [farë kuadër është I nevojshëm për përmbushjen e nevojave të sektorit të biznesit.

Z. Goce Ljubinovski, CSCD Dibër

12:30-12:50 Shqyrtim i situatës ekonomike momentale ne qytet

Z. Roland Pahumi – Kryetar i odës ekonomike rajonale për Dibër dhe Qendër Zhupë

12:50-13:05 Prezentim I një tregimi të suksesshëm biznesi në komunë

Znj. Shpresa Capa – Menaxhere e kompleksiot banjor Banjat e Dibrës – Capa

13:05-13-20 Prezentim i shkurtër i programeve rrjedhëse për punësimin e të rinjve, që mund të shfrytëzohen.

-Përfaqësues i Agjencionit për punësim I Republikës së Maqedonisë

13:20-13-45 Diskutim

13-45 Koktel