1 Me rastin e ditës botërore të Volunterizmit, shoqata organizoi aksion për mbrojtjen e pemëve në bulevardin “Iliria”, lyerjen me gleqere, në të njejtën kohë bëjmë edhe senzibilizim për mbrojtjen e pemëve në qytet. mbjelljen e pemëve të reja.