Sot pritëm në vizitë Ambasadorin e Francës, Shkëlqesinë e Tij, z. Cyrille Baumgartner, shoqëruar nga përkthyesi dhe këshilltari, z. Ardian Ramadani dhe praktikantja e kësaj ambasade Mélina Bodin.
Gjatë takimit rikujtuam aktivitetet e realizuara në të kaluarën si dhe shkëmbyem ide për bashkëpunim në të ardhmen, me fokus në promovimin e kulturës dhe gjuhës frënge .
Ambasadorin e njohtuam me aktivitetet rrjedhëse të sh oqatës.