Këtë javë jemi në vizitë studimore në komunën e binjakëzuar IF’s të Francës e cila gjindet në krahinën e Normandisë. U realizuan takime me kryetarin e komunës Michel Patard Legendre me të cilin konkretizuam shumë aktivitete që do të realizohen në 4 fusha edhe atë 1. Aktivitete rinore 2. Kulturë dhe trashëgimi kulturore 3. Ambijenti jetësor dhe 4. Turizëm.
Takimi kaloi në një atmosferë shumë pozitive dhe miqësore. Vizituam edhe shumë ndërmarje dhe institucione komunale me çka u njoftuam nga afër për mënyrën e organizimit dhe punës së tyre. Përshtypja e përgjithshme ishte se kjo komunë ka të rregulluara në mënyrë perfekte funksionalitetin e saj.