овик за понуди За Консултант  за креирање на тригодишна стратегија Младинскиот  Центар за Климатски Промени Дебар.

Здружение Центар за одржлив развој на заедницата Дебар за потреба на проектот Заедно за Зелена транзиција против климатските промени, финанцирана ...

Првиот состанок на Координативната и оперативната група на прекугранични заштитени подрачја се одржува на планинскиот масив Шар-Кораб меѓу Албанија и Северна Македонија.

Овој масив е најголемото заштитено подрачје во Европа, со околу 230.000 ha, соодветно во Националниот парк Мали Шари (ПК) во ...

Форум Дискусија- Јавно Приватно Партнерство

Центар за одржлив развој на заедницата Дебар во партнерство со Фондацијата за развој на образование и култура Албиз Fondacioni Albiz ...

Годишна средба на националната Коалиција за клима

се случува на 15 и 16 декември во Скопје. Над 60 учесници од членките на најголемата еколошка коалиција овие два ...

Документи

Годишен финасиски извештај Godisen Finansiski Izvestaj Наративен извештај Narativen Izvestaj Ревизија REVZIIJA ...

Повик за обучувач

Центар за Одржлив Развој на Заедницата - Дебар објавува повик за обучувач од областа на Климатски Промени ...

ПОВИК ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ ,,Младински центар за климатски промени“

Здружението Центар за одржлив развој на заедницата Дебар (CSCD), како корисник на институционален грант во рамките на Проектот „Граѓанските организации ...

Трибина за  оценување на апликацијата

и креирање стратегија за десиминација и усовршување на истата Центарот за одржлив развој на заедницата (ЦОРЗ) на ден 30.03.2023 година ...

Презентација на телефонската апликација за граѓанско учество

Извештај од настан: Наслов на настан : Дигитална телефонска апликација ,,ДИБРА ОН“ Локација: Зграда на Општина Дебар- Сала на Совет ...

(no title)

Апликација за пријавување на проблемите до општината е достапна на apple store. сите вие што имате ејпл уреди можете да ...

Презентација на апликацијата Дебар ОН

Центарот за одржлив развој на заедницата – Дебар (CSCD), на ден 26.01.2023 година вo просториите на Центарот за Култура Дебар ...

Новина : Телефонска апликација за директна комуникација со општина Дебар

Телефонска апликација за директна комуникација со општина Дебар за пријавување на проблемите поврзани со водоснабдувањето, јавното осветлување, канализацијата, инфраструктурата и ...

 

 

CIVICAMOBILITASo-vbVfo45109_99135218105_7438839_n