Нови печатени материјали

ЛИСТА СО УСЛУГИ НА ЛОКАЛНО НИВО И ПРАКТИЧНО УПАТСТВО ЗА НИВНО КОРИСТЕЊЕ АНАЛИЗА на работата на локалната администрација од аспект ...
Повеќе

Инвестициска платформа во заедницата

Инвестициска платформа во заедницата Денес се одржа прв настан за сензибилизација со локалните граѓански организации! Денешниот состанок во рамки на ...
Повеќе

Апликацијата во вашиот смарт телефон во Google Store

Инсталирајте го од google store за android и пријавите ги еколошките проблеми во Дебар и околината https://play.google.com/store/apps/details... П.С. проблемите може ...
Повеќе

Барање за прибирање на понуди: Изработка и одржување на Апликација за паметни телефони   

Барање за прибирање на понуди Предмет:  Барање за прибирање на понуди Датум: 22.06.2020 година Место :Дебар Почитувани. Центарот за одржлив ...
Повеќе

,, Јавна дебата за проблемите, предизвиците и учеството на граѓаните во чувањето и грижата за животната средина во градот Дебар“

ЗдружениеЦентарзаодржливразвојназаедницатаДебар (CSCD) во рамките на проектот  “Заедно за чист Дебар”на ден 21.02.2020 год. ( петок ) часот во кафетеријата ,,ЛИБУРН“ ...
Повеќе

Отпадот во депонија Не на Радика

Работилница со учемниците и месната заедница во село Косоврасти Центар за одржлив развој на заедницата Дебар на 17 декември 2019 ...
Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК

Центар за одржлив равој на Заедницата Дебар (CSCD) во партнерство со Месната Заедница на село Косовсти, општина Дебар, ОУ „Ристе ...
Повеќе

Волонтер од Мировен корпус ке волонтира во CSCD

Од месец декември во Центар за одржлив развој на заедницата ќе волонтира волонтер од Мировен кжКорпус ...
Повеќе

Барање за прибирање на понуди

Предмет:  Барање за прибирање на понуди Датум: 15.06.2019година Место :Дебар Почитувани. Центарот за одржлив развој на заедницата(ЦОРЗ) е невладина и ...
Повеќе

ПРОГРАМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2019 ГОДИНА

ЗА 2019 ГОДИНА 1.СТРАТЕШКА ЦЕЛ Програмата на Општина Дебар за одржување на јавната чистота е насочена кон одржување на јавната ...
Повеќе

Изложба ,,Разни патишта еднакви идеи,,

Во  рамките на 10 годишнинатана на соработката  помеѓу граѓанското здружение CSCD Дебар  и општина ИФС  од Франција како и  посетата ...
Повеќе

 

 

CIVICAMOBILITASo-vbVfo45109_99135218105_7438839_n