Се одржа третата обука во рамките на активноста „Вештини за дигитални медиуми“ во Дебар. Учесниците од Synapsis World, JOUDG BRESHIA, Be active, KK Dibra, Shsp Dibra dhe Graphic design го следат предавањето на експертот за дигитални медиуми и односи со јавноста, Predrag Nikolovski. Претставниците на граѓанскиот сектор учат за најпрактичните дигитални алатки ZOOM, ASANA, CANVA и MENTIMETER, како и широко користените социјални платформи Facebook, Instagram, Twitter и Linkedin како најкорисни за потребите на нивните организации.