Центар за Одржлив Развој на Заедницата – Дебар објавува повик за обучувач од областа на Климатски Промени