Апликација за пријавување на проблемите до општината е достапна на apple store. сите вие што имате ејпл уреди можете да го симнете и да го инсталирате на вашите уреди
Bрзо ќе биде објавено и во google store
Активностите се дел одпроектот „Поддршка на изборниреформи” на Владата на Швајцарија, имплементиранодМеѓународнатафондација за изборнисистеми (ИФЕС). Искажанитеставови, мислења и содржининаовие активности неморадагиотсликуваатставовите на донаторот, проектотилиимплементаторот.” #CHinMK

 

 

https://apps.apple.comgb/app/dibraon/id16653843