Активности

март 2024

овик за понуди За Консултант  за креирање на тригодишна стратегија Младинскиот  Центар за Климатски Промени Дебар.

Здружение Центар за одржлив развој на заедницата Дебар за потреба на проектот Заедно за Зелена транзиција против климатските промени, финанцирана […]

јануари 2024

Првиот состанок на Координативната и оперативната група на прекугранични заштитени подрачја се одржува на планинскиот масив Шар-Кораб меѓу Албанија и Северна Македонија.

Овој масив е најголемото заштитено подрачје во Европа, со околу 230.000 ha, соодветно во Националниот парк Мали Шари (ПК) во […]

Форум Дискусија- Јавно Приватно Партнерство

Центар за одржлив развој на заедницата Дебар во партнерство со Фондацијата за развој на образование и култура Албиз Fondacioni Albiz […]

Годишна средба на националната Коалиција за клима

се случува на 15 и 16 декември во Скопје. Над 60 учесници од членките на најголемата еколошка коалиција овие […]

септември 2023

Документи

Годишен финасиски извештај

Godisen Finansiski Izvestaj

Наративен извештај

Narativen Izvestaj

Ревизија

REVZIIJA

 

 

јуни 2023

Повик за обучувач

Центар за Одржлив Развој на Заедницата – Дебар објавува повик за обучувач од областа на Климатски Промени

мај 2023

ПОВИК ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ ,,Младински центар за климатски промени“

Здружението Центар за одржлив развој на заедницата Дебар (CSCD), како корисник на институционален грант во рамките на Проектот „Граѓанските организации […]

април 2023

Трибина за  оценување на апликацијата

и креирање стратегија за десиминација и

усовршување на истата

Центарот за одржлив развој на заедницата (ЦОРЗ) на ден 30.03.2023 година одржа завршна […]

март 2023

Презентација на телефонската апликација за граѓанско учество

Извештај од настан:
Наслов на настан : Дигитална телефонска апликација ,,ДИБРА ОН“
Локација: Зграда на Општина Дебар- Сала на Совет на […]

февруари 2023

Апликација за пријавување на проблемите до општината е достапна на apple store. сите вие што имате ејпл уреди можете да […]