2

Shoqata CSCD në bashkëpunim me Ambasadën e Francës mban Kurs për gjuhën Frënge për fëmijë.

Ky është viti i katërt që shoqata CSCD mban kurs komunikimi në gjuhën frënge, këtë vit kursi u dedikohet  fëmijëve të moshave 12-13 vjeçar.

Kursi do të zgjasë 4 muaj dhe fëmijët do të fitojnë shkathtësi për të komunikuar në gjuhën frënge në situata të ndryshme.

Përndyshe, kursi është pjesë e projektit ” Stop diskriminimit-zonë e lirë” qw realiyohet me mbështetjen e Ambasadës Franceze, që pëfshin aktivitete të ndryshme si konkurs për ese në gjuhën frënge për promovimin e tolerancës dhe kundër diskriminimit dhe konkur për vizaime me temë frakofoni, që do realiyohet në tre komuna Dibër, Strugë dhe Vevçan.

3 kurs1