Se shpejti ne Qendren per Zhvillim te Qendrueshem te Komunitetit do te punoje volonter nga Korpusi i Paqes