webМладите од Центар за одржлив развој на заедницата од Дебар учествува со три тимови во националната дебата организирана од Моф ,

Во голема конкуренција начите екипи успеаја да победат во две дебати.