webTë ritë nga Qendra për zhvillim të qëndrushëm të komunitetit – Dibër mori pjese me tre ekipe në kombëtar e organizuar nga MOF.