На 20 Ноември од 13 часот во спосртската сала на Гимназијата во дебар ке се одржат првите игри на турнирот за кошарка FAIR PLAY

со мотото  “Играме фер плеј со почит, меѓусебно разбирање и солидарност”

Во турнирот учествуват екипи од Дебар, Центар Жупа, Вевчани и Ростуше

Активноста се финанцира од Француската Амбасада во Република Македонија