Центарот за одржлив развој на заедницата Дебар, во рамките на проектот еко дрон патрола, која се финанцира од Американската Амбасада редовно го мониторира загадувањето на животната средина, во линковите подолу се некои снимки од дивите депонии