Драмата “Шепотот на Антигона” во три јазици, албански, француски и македонски јазик која се реализира од страна на  учениците од средното училиште во Дебар  и учениците од средно училиште од градот Иф во Франција, ќе се претстави на театарски фестивал во Каен, Франција на 28 и 29 април.
Претставата беше реализирано во соработката на здружението Центар за Одржлив Развој на Заедницата -Дебар  и театарот од ИФ, која е  поддржано од страна на програмата Еразмус + .

antigone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

civicanew