Në kuadër të 10 vjetorit të bashkëpunimit ne mes CSCD dhe komunës Ifs ne France  si dhe vizitës të fëmijëve francez nga qyteti  francez Ifs me dat; 24 korrik 2019 nnë galerinë Hmami i vjetër u hap  e ekpozita me  fotografi  me titull,,Rrugë të ndryshme ide të njëjta,,.

Në hapjen e ekspozitës morën ojesë edhe kësilltari i këshilit komunal Fuat Spahiu, sekretari i Komunës Zlli Miryo si dhe Atasheu për lidhje nga Ambasada e Francës në maqedoninë e Veriut ynj. Julie MARAVAL

Në ekspozitën morën pjesë edhe disa nga autorët e fotografive nga Dibra si edhe ata nga Franca te cilet keto dite qëndrojne ne Dibër