Инсталирајте го од google store за android и пријавите ги еколошките проблеми во Дебар и околината

П.С. проблемите може да се пријават и како аноними, админот после проверка на веродпстојноста на проблемот ќе го овјавува.