logo

Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të komunitetit nga Dibra, organizon promovimin e publikimit   Metodologjia për ndarjen e mjeteve për shoqatat dhe fondacionet nga buxhetet komunale e cila i përmban rezulatet e punëtorive të realizuara për zhvillimin e metodoligjive për ndarjen e mjeteve prej kategorisë buxhetore – Transfer tek OJ-të prej buxheteve komunale për përkrahjen e shoqateve në  8 (tetë) komuna në Republikën e Maqedonisë: Strumica, Çeshinovo – Obleshevo, Kërçovë, Pllasnicë, Dibër, Qendër Zhupë, Manastir dhe Novaci.

 

Ju ftojmë të merni pjesë në ngjarjen promovuese e cila do të mbahet me  27 maj (e premte) prej orës 13:30 në lokalet e Qendrës për Zhvillim të Qëndrueshëm në Dibër.

 

Publikimi ka për qëllim të shërben si vegël për përfaqësim në komunat e kyçura, por edhe si shembull për komunat tjera për krijimin dhe përmirësimin e mekanizmave për ndarjen e mjeteve nga buxheti i komunave për shoqatat.

 

Këto aktivitete janë pjesë e projektit „Transparencë më e madhe e fondeve lokale për shoatat e qytetarëve“ të cilën e implementon Fondacioni për bashkësi lokale –Shtip në bashkëpunim me partnerët Qendra Kulturore Rinore-Manastir, Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të Komunitetit – Dibër, Qendra p në 8 komuna në Republikën e Maqedonisë.

 

E bashkangjitur me ftesën edhe Rendi i ditës i ngjarjes promovuese.

 

Me respekt,

Goce Ljubinovski

CSCD Dibër 070/306-651 gljubinovski@gmail.com

 

 

 logo2

REND DITE

 

(27.05.2016, Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të Komunitetit – Dibër,)

 

 

12:00 – 12:15         Prezantimi i qëllimeve të projektit

 

Goce LjubinovskiKoordinator lokal i projektit

 

12:15 – 13:15         Prezentim i publikimit dhe metodologjitë e përpunuara dhe të miratuara

 

Shuip Marku CSCD Dibër

 

13:15 – 14:00         Diskutim

 

14:00 – 14:15        Përfundimet

 

14.15. – 14.45        Koktej