Центарот за одржлив развој на заедницата – Дебар (CSCD), на ден 26.01.2023 година вo просториите на Центарот за Култура Дебар конкретно во седиштето на организацијата организираше трибина , каде беше презентирано телефонсkата мобилна апликација ,,ДЕБАР ОН”.  На трибината присуствуваа советниците на Советот на општина Дебар, општински администратори, преставници на невладините организации (НВО), преставници на локалниот бизнис и други.  Апликацијата се подготви од Центарот за одржлив развој на заедницата – Дебар (CSCD), финансирана од Швајцарската амбасада и имплементирана од меѓународната Фондација за Изборни Системи ((IFES). После презентацијата на апликацијата се отвори дебата околу апликацијата, каде присутните ја имаа можноста да дадат свои мислења околу презентираната апликација, така да некои од изразените мислења ќе се земат предвид во дотерување на апликацијата така да истата биде по ефективна и полесна за употреба од страна на граѓаните.

 

Активностите се дел одпроектот „Поддршка на изборниреформи” на Владата на Швајцарија, имплементиранодМеѓународнатафондација за изборнисистеми (ИФЕС). Искажанитеставови, мислења и содржининаовие активности неморадагиотсликуваатставовите на донаторот, проектотилиимплементаторот.” #CHinMK