%d0%b0%d0%b0

KONKURS SHPËRBLYES

Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të Komunitetit – Dibër në bashkëpunim me Ambasadën Franceze në Republikën e Maqedonisë në suazat e projektit ,,Zonë e lirë –stop diskriminimit” shpall konkurs shpërblyes për punime në dy lëmi:

  1. ESE NJË GJUHËN FRËNGE ME MOTIVE NGA BASHKËJETESA, TOLERANCA  DHE KUNDËR DISKRIMINIMIT

Kriteret për punimet që do të dorëzohen:

 

  • Punimi duhet të përmbajë prej 150 deri 200 fjalë
  • Punimi duhet të japë mesazh i cili duhet të jetë i lidhur me bashkëjetesën ,tolerancën dhe kundërdiskriminimin në mjedisin ku jetojnë nxënësit

 

  1. PUNIME VIZATIMORE ME MOTIVE NGA BASHKËJETESA, TOLERANCA  DHE KUNDËR DISKRIMINIMIT

Kriteret për punimet që do të dorëzohen:

 

  • Punimi duhet të ketë motive lidhur me shtetin francez
  • Punimi i vizatuar duhet të japë mesazh në gjuhën frenge në përputhje me temat gjegjëse: bashkëjetesa ,toleranca dhe kundërdiskriminimi

 

KONKURSI DO TË JETË I HAPUR DERI MË DATË 26.11.2016, DHE NGA PUNIMET E DORËZUARA DO TË SHPËRBLEHEN NGA 5 PUNIME MË TË MIRA NË TË DYJA LËMITË

 

  • PUNIMET PËR PIKËN ESE NË GJUHËN FRENGE, DUHET TË DORËZOHEN TEK ARSIMTARËT E GJUHËS FRENGE
  • PUNIMET PËR PIKËN VIZATIME DUHET TË DORËZOHEN TEK ARSIMTARËT E ARTIT FIGURATIV

 

Per informata me te hollesishme paraqituni ne  046835106 ose ne e-mail: contact@cscd.org.mk

Komisioni për konkurse pranë

QZHQK   (CSCD )

Dibër