Qytetarë të nderuar dibranë!
CSCD ka ndërmarë inicijativë për përmirsimin e shërbimeve të kompanive ndaj konsumatorëve. Fillojmë me EVN.
Pasi në bashkëpunim me shoqata tjera dhe nëpërmjet këshillit komunal dërguam kërkesë.
Sot nisim inicjativë për parashtrimin e kërkesave tek EVN për dërgimine faturave në gjuhen SHQIPE.
Te gjithë të interesuarit mund të shkarkojnë forlumarin ketu ose mund te visitoni zyrat e CSCD për plotsimin e formularit.

Kërkesen e plotesuar duhet ta dorzoni në punktin e EVN se në Diber gjithashtu mund të dorzohet në formë elektronike në email adresën info@evn.mk