Shoqata CSCD ne bashkepunim me partnerin e vet Komunen IFs nga Franca, ne Mars do te relaizoje nje Vizite Fisibiliteti.

Takimi mes tre100080 perfaqesuesve te Shoqates, nje te rrituri dhe dy nxenes, dhe tre perfaqesues nga komuna e IF-it nje i rritur dhe dy nxenes, do te takon per Kater dite ne Paris.

Ne takim do te shkembejne ide per pregaditjen e nje projekt propozimi te perbashket, per ngritjen e bashkepunimit ne mes dy Keshillave rinore lokale, te atij te Komunes se Dibres dhe Komunes se IF-it.

Shoqta CSCD dhe Komuna IFs 10 vitet e kaluara kane realizuar nje seri bashkepunimesh ne sfera te ndryshme si shkembime rinore, ne lemine e trashegimise kulturore dhe edukim ne sferen e ambientit jetesor.