“Mërmëritja e Antigonës” e realizuar prej nxënësve të gjimnazit të Dibrës dhe nxënës të shkollës së mesme nga qyteti If nga Franca, dramë në tre gjuhë shqip, frengjisht dhe maqedonisht, me 28 dhe 29 prill do të performojë në Festivalin teatror në Kaen të Francës.

Çfaqja teatrore u mundsua prej bashkëpunimit të shoqatës Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të Komunitetit nga Dibra dhe Teatrit nga qyteti IF, e mbështetur finaciarisht nga programi ERASMUS +.

antigone