Sot në Qendrën ditore të personave me nevoja të veçanta, u instalua një inverter me qëllim që personat që e kalojnë ditën në këtë qendër tu mundësohen kushte sa më të mira.
Paisja u sigurua nga mjetet e grumbulluara në Ditën e hapur për grumbullimin e fondeve, gjegjësisht audicionin humantitar ku u shitën vizatimet e pjesëmarësve në koloninë maraton, që u realizua nga Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të Komunitetit (CSCD) në kuadër të Patformës për investime në komunitet.
Ky aktivitet u realizua me rastin e 3 Dhjetorit Ditës botërore të personave me nevoja të veçanta.
Pasi mjetet e grumbulluara nuk mjaftuan për mbulimin e vlerës së Inverterit, Fondacioni Albiz donoi pjesën tjetër dhe u arrit qëllimi.
Faliminderojmë Fondacionin Albiz, qytetarët që bënë donacione në audicion duke blerë vizatimet dhe posaçërisht i faliminderojmë të gjithë pjesëmarësit në Koloni që e shprehën talentin e tyre përmes vizatimeve.
Qendrës ditore për persona me nevoja të veçanta u urojmë sukses në punë kurse shfrytëzuesve shëndet.