Të nderuar,trofta

 

Shoqata Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të Komunitetit Dibër , në bashkëpunim me shoqatën e peshkatarëve sportive TROFTA –Dibër ju ftojnë në tribinën me temë:

 

 

STOP KONCENSIONIT PËR SHFRYTËZIM EKONOMIK TË PESHKUT

 

Tribina do të mbahet me datë 27 Mars 2018 (e martë) me fillim në orën  12.00  në

Qendrën për Kulturë Dibër (zyra e  CSCD).

 

Në tribinë do të marin pjesë, përfaqësues të komunës, përfaqëuses të shoqatave ekologjike, aktivistë, peshkatarë sportive etj..,

 

Aktiviteti është pjesë e projektit: Koordinimi dhe bashkëpunimi mes shoqatave qytetare që meren me mbrojtjen e ambientit me koumnat nga Rajoni Jugperëndimor në R. e Maqedonisë.

 

Shoqata Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të Komunitetit Dibër (CSCD) nga mujai shtator  2017  deri më gusht të vitit 2018,  në Dibër, Strugë, Qendër Zhupë dhe Vevcan, nga rajoni Jugperëndimor go realizon projektin Koordinimi dhe bashkëpunimi mes shoqatave qytetare që meren me mbrojtjen e ambientit me koumnat nga Rajoni Jugperëndimor në R. e Maqedonisë. Projekti ffinancohet nga Programi për grante të vogla (PGM) të Fondit ekologjik Global (GEF).

Rendi I ditës I bashkangjitur.

Kontakt: Shuip Marku, Koordinator i projketit

E- mail: contact@cscd.org.mk

Tel: 070306652

 

 

REND DITE

TRIBINE PUBLIKE:

 

STOP KONCENSIONIT PËR SHFRYTËZIM EKONOMIK TË PESHKUT

 

Data: 27,03.2018

Vendi:  Qendra pwr Kulturw

11.30 – 12.00    Arritja e pjeswmarrwsve

12.00 -12.05      Hapja e tribines, qwllimet e tribines,

Moderator,  Goce Ljubinovski  (CSCD )

12.05- 12.20      Prezentim I projektit,

Shuip Marku – Koordinator I projektit (CSCD)

12.20 – 12.30    Gjendja momemtale e liqenit, koncensioni dhe mundwsitw

Dritan Bocku  Shoqata e peshkatarëve sportive TROFTA –Dibër

12.30 – 12.45    Pauzw pwr kafe

12.45 – 13.30     Sesion paneli

Propozime per aktivitete dhe aplikim pwr koncension

 

13.30- 14.00     Prezentim I ideve pwr ndwrmarje te inicijaztivave dhe veprimeve te nevojshme

Per mbrojtjen e fondit tw peshkut ne liqe dhe lumenj

14.00 – 14.30     Diskutim rreth ideve dhe pwrfundime

14.30                  Mbyllja