Shoqata Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të Komunitetit Dibër, me datë 5 tetor(e mërkurë) 2016, në   hotelLEON“, Dibër organizoi tryezë të rumbullakët me temë:  Shfrytëzim i sigurtë dhe mbrojtja e privatësisë në internet.

Shoqata Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të Komunitetit, para ca kohësh realizoi projekt për mbrojtjen e të rinjve në internet nga keqpërdorimi i të dhenave personale, edhe atë në komunat Dibër, Qendër Zhupë dhe Mavrovë-Rostushë.

Projekti financohej nga USAID prej Projektit për shoqëri civile, të cilën e implementon Fondacioni Shoqëri e Hapur Maqedoni.

Në takim moren pjesë përfaqësues të komunave, shkollave, policisë, si dhe të rinj dhe përfaqësues të shoqatave.

Në tryezën e rumbullakët u  diskutua për qëndrueshmërinë e projektit.

%d1%804 %d1%803 %d1%802 %d1%801