Të hënën, më 28 janar, këshilltari për kulturë dhe bashkëpunim, z. Emanuel Rember, u takua me përfaqësuesit e Shoqatës për Zhvillimin e qytetit të Dibrës (CSCD), me rastin e një ndeshjeje të basketbollit, mes bashkësive të ndryshme etnike, mbështetur nga kjo ambasadë, në kuadër të programit të saj të ndihmës për shoqërinë civile. Katër kryetarët e komunave, partnere të këtij projekti – Dibër, Mavrovë-Rostushë, Qendra Zhupa dhe Vevçani – u mblodhën rreth sportit, të rinjve dhe lojës fer, pa hile, respektivisht pa anshmëri

—–

Le conseiller culturel et de coopération, M. Emmanuel Rimbert, a rencontré le lundi 28 janvier les représentants de l’association de développement de Débar (CSCD) à l’occasion d’un match de basketball intercommunautaire soutenu par cette ambassade dans le cadre de son programme d’aide à la société civile. Les quatre maires partenaires du projet – Debar, Mavrovo-Rostuše, Centar Żupa et Vevčani – étaient ainsi réunis autour du sport, de la jeunesse et du fair-play.