Pjesmarësit duhet të jenë të moshës 17 deri në 26 vjeç

Kohëzgjatja e trajnimit do jetë nga 4 orë në ditë dhe pjesmarësit do të marin certifikatë.

Numri i kufizuar

Apliko ketu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-WtTaK5yh66BXG9LFMhgcv1neDj2uKGaIkjDgEP1ip7MgrQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR2jXHq1GDjNlMfOSKs6NZxeJKq9FDPPuflQR1yh_ClIf7QlcHOAiyCmOEA